E-Spor Raporu
30 Eylül 2018

Sağlık kuruluşlarından, vatandaşların,  sporcu lisansı ile ilgili standart formatta oluşturulan “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” alabilmeleri için e-Rapor Sisteminin bileşeni olan “e-Sporcu Raporu”  uygulaması geliştirilerek 31.08.2018 tarihinde ülke genelinde aile hekimlerimizin ve uzman hekimlerimizin kullanımına sunulmuştur.

Sağlık kuruluşlarında oluşturulacak olan elektronik imzalı e-Sporcu Raporu formatı Bakanlığımız ilgili birimlerinin çalışması sonucu belirlenmiş olup bir örneği yazımız ekinde yer almaktadır. 

Sağlık kuruluşlarında e-Rapor/e-Sporcu Raporu bileşeninin kullanımına başlanması ve başka herhangi bir sistem üzerinden Sporcu Raporunun hazırlanmaması gerekmektedir. Aile hekimlerimiz ve uzman hekimlerimiz için e-Rapor/e-Sporcu Raporu bileşeni kullanımı ile ilgili hazırlanan ve birer örneği yazımız ekinde bulunan kılavuzlara https://erapor.saglik.gov.tr/portal adresinden erişilebilmektedir. Konu hakkında ihtiyaç duyulması halinde https://yazilimdestek.saglik.gov.tr/ adresinden ve 0312 248 51 51 numaralı çağrı merkezinden destek alınabilecektir.

 Bilgilerinizi ve yukarıda anılan konulara ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, tüm sağlık tesisleri ve aile hekimlerine tebliğ edilmesi hususunda gereğini arz ve rica ederim. 

Kılavuzlar: 

e-Rapor_e-Sporcu Bileşeni_Ustyazi

e-Rapor_Aile Hekimi Kullanıcı Kılavuzu


e-Rapor_Uzman Hekim Kullanıcı Kılavuzu

e-Rapor_Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu