Dış Kaynaklı Dökümanlar
15 Ocak 2020

SN

Dış Kaynaklı Doküman

Kullanılan Bölüm

 

Takip Yöntemi

 

Kontrol Periyodu

 

Sorumlu Kişi

Dökümana Ulaşım Yöntemi

 

Yayın Ve Güncelenme Tarihleri

1

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Tüm Bölümler

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf

17.05.1987 08.07.1993 23.07.1995 18.06.1999

13.08.1999 13.10.2001 21.11.2001

27.12.2002 07.05.2004 21.06.2005 29.10.2005

13.10.2006 10.05.2007 31.05.2007 09.02.2008

13.05.2010 29.03.2011 27/4/2017

2

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun

Tüm Bölümler

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1219.pdf

 

15.12.1930 25.05.1933 18.12.1933 15.06.1935

04.01.193621.01.1949 25.02.1954 28.02.1954

25.01.1956

20.06.1989 30.12.1993 06.05.2003 10.06.2004

05.07.200504.04.2007 8.2.200830.7.201022.12.2010

26.4.2011 26.08201102.11.201112.07.2012

03.05.201301.07 201318.01.201426.11.2014

 

3

Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi Ve

Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

Kalite

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150627-2.htm

 

23.03.200701.01.200501.05.2007

6.08.2013

4

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

Kalite

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.saglik.gov.tr/TR,11267/saglikta-performans-ve-kalite-yonergesi.html

 

01.04.200601.09.200831.03.2009

06.05.200901.09.201001.03.2011

31.01.2012

5

MHRS Yönergesi

Tüm Bölümler

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://www.tkhk.gov.tr/DB/6/1357_yonergeler

13.06.2012 09.06.2014

6

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Arşiv

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/19816_0.html

29.09.198808.08.200122.02.2005

7

Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi

Arşiv

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.sb.gov.tr/TR/belge/1-4688/yatakli-tedavi-kurumlari-tibbi-kayit-ve-arsiv-hizmetler-.html

06.11.2001/06.06.2007

8

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönergesi

İstatistik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.saglik.gov.tr/TR,10488/bulasici-hastaliklar-surveyans-ve-kontrol-esaslari-yonetmeligi.html

07.05.198724.02.2004

30.05.2007

9

Bütçe UygulamaEsasları

Tahakkuk

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.bumko.gov.tr/TR,1072/butce-uygulama-talimatlaritebligleri.html

20072008 2009

10

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

Tahakkuk

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141224-17.htm

R.G 25.05.2007 29.09.2008 22.10.2008 31.12.2008

29.01.2009 18.09.2009 04.12.2009 25.04.2010 03.06.2010 06.08.2010 15.10.2010 25.11.2010 11.12.2010 06.01.2011 01.03.2011 06.04.201124.04.201101.02.201201.08.2013

12.11.201324.12.2014

 

11

Ek ÖdemeYönetmeliği

Tahakkuk

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140705-8.htm

R.G 12.05.2006 09.01.2007 25.08.2007

26.03.2008 24.04.2009

30.07.2010 06.07.2011 08.02.2012

14.02.201308.05.2014

12

Hastane Bilgi Sistemleri AlımıÇerçeve İlkeleri Dökümanı

Bilgi İşlem

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/784da26b8ce849ee8a87f56cd9f73062.pdf

2008 2010

13

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Güvenlik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131220-4.htm

10.06.2004 07.10.2004

21.04.2005 05.05.2005 23.01.2008 22.08.200826.09.2009 11.09.201120.12.2013

14

Hizmet Alımı İhaleUygulama Yönetmeliği

Satın Alma

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140607-7.htm

04.01.200208.06.2004 06.01.2005 17.02.2005 22.06.2005 07.12.2005

26.02.2006 15.10.2006 14.08.2007 31.12.200705.04.2008 12.11.2008 03.07.2009

10.01.2010 04.03.2010 16.12.2010 16.03.2011

20.04.2011 16.07.201113.04.201307.06.2014

15

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Satın Alma

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140607-10.htm

04.01.2002 08.06.2004 17.02.2005 22.06.2005 25.11.2005 26.02.2006 14.08.2007 05.04.2008 19.11.2008 03.07.2009 08.09.200904.03.2010

02.04.2010 26.06.2010 16.03.2011.08.2012 02.10.201113 13.04.2013 07.06.2014

16

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Satın Alma

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140607-9.htm

04.01.2002 08.06.2004 22.06.2005 26.02.2006

14.08.2007 03.07.2009

04.03.2010 16.03.201116.07.201113.04.2013

24.09.201328.11.201307.06.2014

17

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkındaki Yönetmelik

Satın Alma

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140607-8.htm

04.01.2002 04.08.2005 04.08.2006 19.12.2007

22.03.2008 22.07.2009 24.09.201317.07.2010

16.12.2010 03.05.2011 07.06.2014

18

Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu-Kamu İhale Genel Tebliği

Satın Alma

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13354&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

05.01.2002 11.11.2005 02.12.2005 22.02.2006 06.06.2006 15.10.200619.10.2006 19.12.2006

14.08.2007 18.04.2008 15.05.2008 25.10.2008

09.01.2009 04.03.2010 30.07.2010 29.12.2010 09.02.2011 20.04.2011 03.05.2011 20.08.2011 15.7.201213.8.201213.4.201323.8.201324.9.201328.11.201325.12.201325.10.2014

19

657 Devlet Memurları Kanunu

Özlük

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.657&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

14.07.1965 29.05.2009 01.08.2010 10.12.2010

25.02.201112.07.201202.08.201318.01.2014

19.02.201411.09.2014

20

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumlarıİşletme Yönetmeliği

Özlük

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.85319&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
yatakl%C4%B1%20tedavi%20kurumlar%C4%B1%20i%C5%9Fletme%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi

10.09.1982 01.04.2005 05.05.2005

06.04.2006 20.02.2007

21

4857 Sayılı Yeni İş Kanunu

Özlük

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.85319&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
yatakl%C4%B1%20tedavi%20kurumlar%C4%B1%20i%C5%9Fletme%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi

22.05.2003 23.01.2008 17.04.2008 15.05.2008

13.02.2011 30.12.201203.05.2013

19.02.201401.01.2015

22

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

Özlük

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.5434&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

08.06.1949 19.06.2010 30.06.2010 13.07.2010

22.03.2011 26.01.2012 12/7/2012

3.5.2013 1.1.201422.2.2014 03.02.2015

23

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

Özlük

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.76913&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

27.07.197320.05.1975 19.01.1983 09.07.1999

14.05.2001 02.08.2002 03.04.2003

26.09.2006 09.07.2007 20.07.2007 31.12.2009

24

Sağlık Bakanlığı Çekirdek Kaynak Yönetimi

Özlük

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://ckysportal.saglik.gov.tr/

01.09.1997

25

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik

Sağlık Kurulu

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130330-4.htm

08.10.198614.04.2007

17.12.201030.03.2013

26

Sivil Savunma Kanunu

Sivil Savunma Uzmanı

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.7126&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

09.06.195821.10.1960 20.09.1961 05.11.1961

08.10.1999 20.06.200114.07.2004 23.01.2008 17.06.2009 03.05.2013

27

Yangın Yönetmeliği

Sivil Savunma Uzmanı

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.200712937&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

12.06.2002 27.11.200719.12.2007

09.09.2009 05.04.2012

28

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

Sivil Savunma Uzmanı

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.8813543&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

28.12.1988 01.04.1992

 

29

Tam Gün Yasası

Müdür

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.memurlar.net/haber/158973/

R.G 21.01.201022.07.2010

30

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Atık Yönetim Birimi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20644&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=at%C4%B1k

02.04.2015-23.03.2017

31

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetim Birimi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-2.htm

R.G 22.07.2005 30.03.201025.01.2017

32

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları Hakkında Genelge

Atık Yönetim Birimi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.saglik.gov.tr/TR,11027/tibbi-atiklarin-kontrolu-yonetmeligi-uygulamalari-hakkinda-genelge201075.html

19.10.2010

33

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Atık Yönetim Birimi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705-7.htm

R.G
05.07.2008

34

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

Enfeksiyon Kont. Komitesi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110625.htm
/20110625.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110625.htm

R.G 11.08.2005

25.06.2011

35

Hasta Hakları Uygulama Yönetmeliği

Hasta Hakları

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140508-3.htm

R.G 01.08.1998 26.04.2005 03.05.2005 23.03.2009 08.05.2014

36

Taşınır Mal Yönetmeliği

Ambar/Ayniyat/ Eczane

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121108-1.htm

28.12.2006 18.01.2007 03.12.2009

04.05.2010 13.01.2012 22.03.2012 08.10.2012

37

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Teknik Servis

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10391&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

16.12.2009 20.02.2010 01.06.2010 28.05.2011

38

Hastane Kayıtlarının Bilgisayar Ortamında Tutulması Hakkında Yönerge

Bilgi İşlem

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://totm.inonu.edu.tr/kalite/diskaynaklidokumanlar/TOTM-DKD-46%20Hastane%20Kay%C4%B1tla
r%C4%B1n%C4%B1n%20Bilgisayar%20Ortam%C4%B1nda%20Tutulmas%C4%B1.pdf

29.09.2004

39

Hemşirelik Yönetmeliği

Başhemşirelik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.6283&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

25.02.1954 25.04.2007 02.05.2007 08.03.2010 19.04.2011 02.11.2011 12.07.2012

40

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Döner Sermaye Komitesi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5510

31.05.2006 20.05.2007 26.05.2008 01.10.2008 28.02.2009 05.02.2010 22.03.2011 15.01.201212.07.201207.07.201319.02.2014 11.09.2014

41

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

Ayniyat/Eczane/Teknik Servis

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15023&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1bbi%20cihaz%20y%C3%B6ne

09.01.2007 07.06.2011

42

209 Sayılı Döner Sermaye Kanunu

Döner Sermaye Komitesi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.4.209&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

04.01.1961 06.07.1965 01.04.1976 29.09.1983

15.07.1989 23.01.2001 27.04.2005 04.07.2006 10.07.2009 30.07.2010 02.11.2011

15.01.2012 12.07.201218.01.201426.11.2014

43

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği

Başhekimlik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130326-8.htm

08.06.2004 24.06.2006 05.07.2007 17.01.2012

26.03.2013

44

Mal Bildirimi Hakkında Yönetmelik

Özlük

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.90748&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

15.11.1990 31.12.1999 21.01.2000

15.05.2000 05.02.2010

45

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği

Başhekimlik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=584:mustafanew&catid=2:ymelik&Itemid=33

26.10.1994 24.07.2001 14.09.2004 29.09.2010 21.09.2011 20.05.2012

46

Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi

Özlük

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.sb.gov.tr/TR,11252/saglik-bakanligi-izin-yonergesi.html

09.01.1995 19.02.2016

47

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Başhekimlik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16857&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
=sa%C4%9Fl%C4%B1k%20bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20disiplin%20amirleri

17.09.1982

08.03.1995 10.12.2005

19.12.2012 06.12.2013

48

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

Radyoloji

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5272&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

24.03.2000

03.06.2010

49

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Hasta / Çalışan Güvenliği Birimi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110406-3.htm

29.04.2009

06.04.2011

50

Sağlı k Bakanlığı Personeli GörevdeYükselme Yönetmeliği

Başhekimlik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://saglik.gov.tr/TR,10441/saglik-bakanligi-personeli-gorevde-yukselme-yonetmeligi.html

11.06.1998

01.12.1999

25.03.2011

51

Döner Sermaye BütçeUygulamaları Genelgesi

Döner Sermaye

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://www.tkhk.gov.tr/645_turkiye-kamu-hastaneleri-kurumuna-bagli-saglik-tesislerinde-gorevli-personele-ek-odeme-yapilmasina-dair-yonetmelik

11.05.2012

14.02.2013

52

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi

Başhekimlik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.yhgm.saglik.gov.tr/TR,10684/bakanlik-tasra-standart-kadro--yonergesi-ve-ekleri.html

23.05.2012

04.07.2013

53

Çalışan Güvenliği Genelgesi

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.saglik.gov.tr/TR,3282/calisan-guvenligi-genelgesi-14052012.html

14.05.2012

54

Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Başhekimlik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.sakahed.org/files/Saglik%20Bakanligi%20Personeline%20Karsi%20Islenen%20Suclar%20Nedeniyle
%20Yapilacak%20Hukuki%20Yardimin%20Usul%20Ve%20Esaslari%20Hakkinda%20Yonetmelik.pdf

28.04.2012

55

Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi

Doğumhane Hizmetleri

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/dsbyr_2.pdf

2008

2009

26.02 2010 2014

56

Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi

Doğumhane Hizmetleri

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://kadinureme.thsk.saglik.gov.tr/Dosya/mevzuat/dsbyr_2.pdf

2008

2009

03.05.2010-2014

57

Doğum ve Sezeryan Eylemi Yönetim Rehberi

Doğumhane Hizmetleri

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.saglik.gov.tr/TR,11152/dogum-ve-sezaryen-eylemi-yonetim-rehberi---2010--42.html

03.06.2010

 

58

Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi

Doğumhane Hizmetleri

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://kadinureme.thsk.saglik.gov.tr/2013-08-28-13-18-43/mevzuat/866-daire-ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1zca-acil-obstetrik-bak%C4%B1m-y%C3%B6netim-rehberi-ve-genelgesi-yay%C4%B1nland%C4%B1.html

2009

06.05.2010 2014

59

Anket Uygulama Rehberi

Kalite

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/30308,anket-uygulama-rehberi-son-basim-11042019pdf.pdf?0

2015-2019

60

Versiyon 5

kalite

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://www.saglikaktuel.com/d/file/sks_hastane_versiyon_5_1.pdf

2005

2007

2008

2013

2016

61

Doküman Yönetim rehberi

Kalite

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.saglikaktuel.com/d/file/dokuman_yonetimi_rehberi_22.07.2015son.pdf

2012

2013

62

Gösterge Yönetimi Rehberi

Kalite

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://www.saglikaktuel.com/d/file/gosterge_yonetimi_rehberi.pdf

2015

63

Ulusal Zehir Rehberi

Kalite

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://kliniktoksikolojidernegi.org/wp-content/uploads/2013/02/zehirlenmetani.pdf

2007

 

64

Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberi

 

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/33194,sehir--a-ve-b-rolu-410-2019pdf.pdf?0

24.11.2014-2016-2017-2018-2019

65

Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı

 

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://www.saglikaktuel.com/d/file/ek_1_gebe_bilgilendirme_egitim_kitabi.pdf

2014

66

 

Bebek, Çocuk, Ergen

İzlem Protokolleri

 

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1033,bebekcocukergenizlemprotokolleripdf.pdf?0

2015