Değerlerimiz
26 Mayıs 2022

İLETİŞİM

Bizden Hizmet Alanların Deneyimlerine Önem Vermek,Öneri Sistemlerimize

    Etkin Olarak Katılmalarını Sağlamak Çalışanlarımızla Birlikte Oluşturduğumuz  Güven Ortamında Görüş Ve Önerileri Değerlendirmek.

GÜVEN

    Bilgi Deneyimlerimizden Yararlanarak Sunmuş Olduğumuz Sağlık Hizmetinde

 Güven Duyulan Bir Sağlık Kurumu Olmak.

BİLGİ

Tıp Hizmetlerinde Bilginin Önemli Olduğu Bilinci İçinde En İyi Nasıl Hizmet    Vereceğimizi Bilgi Işında Öğrenmek Edindiğimiz Bilgiler Doğrultusunda Hizmet Vermek.

SORUMLULUK

  Görev Bilinci İçinde Sorumluluklarımızın Farkında Olmak,Tıbbi Etik Ve İnsani Değerlerimize Sahip Çıkmak.

DUYARLILIK

Topluma Ve Çevre Bilincine Karşı Duyarlı Bireyler Olmak.

DAYANIŞMA

Başarımızın Temelinde Çalışanlarımızın Olduğuna İnanmak.

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

    Her İnsan Değerlidir İnancı İçinde,  Her Koşulda Hizmet Vermek, Her İnsana  Eşit Koşulda Sağlık Hizmeti Sunmak Bilinci İle Toplumun Her Ferdine Kaliteli Sağlık Hizmeti Sunmak.

ŞEFFAFLIK, DÜRÜSTLÜK

        Kurumuz Kayıtlarında Yer Alan Bilginin, İlgili Kişiler Tarafından İzlenebilirliğini Sağlamak, Doğruluğunu Bozmadan Tarafsız Olarak Paylaşmak Ve Korumak.

HAKKANİYET

      Hizmet  Alanlarında  Faaliyetlerimizi  Yerine  Getirirken  Hak  Ve  Hukuku  Gözeterek Paydaşları Arasında Hiçbir Ayrım Yapılmaz.