Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Birimi

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.

Öz değerlendirmeleri yönetmek

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.

Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek

Hasta ve Çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (Anket uygulamaları,anket sonuçlarının değerlendirilmesi,anket sonuçlarına yönelik iyileştirme Çalışmaları,hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi…) yönetmek.

SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.

Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.

SKS çerçevesinde belirlenen komiteler üye olarak katılmak

KOMİTELER

          - Hasta Güvenliği Komitesi

·        - Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi

·        - Eğitim Komitesi

·        - Tesis Güvenliği Komitesi

·        Ve hastanemiz tarafından uygun görülen diğer başlıktaki komiteler oluşturulmuştur. Komitelerimiz, SKS-HASTANE  standardında ve belirlenen verilen sürelerde toplanmakta, hastanemizde sağlıkta kalitenin geliştirilmesi için kararlar almaktadırlar.

04 Nisan 2022