2018 YILI 2.DÖNEM AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME DEĞERLENDİRME PLANI
30 Eylül 2018

25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin denetim başlıklı 33. Maddesine istinaden Aile Sağlığı Merkezlerinin ve Aile Hekimliği Birimlerinin 2018 yılı 2. Dönem İzleme Değerlendirmeleri 10 Ekim 2018 tarihinde başlayacak olup ASM ve AHB’lere ait denetim tarihleri web sitemizde yayınlanacaktır.

      Denetimler Halk Sağlığı Başkanlığımız tarafınca usulüne uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

      Planda belirtilen tarihlerde denetim yapıldıktan ’10 gün’ sonra kontrol denetimi yapılacak olup bu sürede eksikliklerini gidermeyen ASM ve AHB’ ye yönetmeliğe uygun şekilde işlem tahsis edilecektir.

      İlanda belirtilen ilgili tarihte tüm personelimizin görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezlerinde bulunmaları ve ilgili tarihte gezici sağlık hizmeti olan hekimlerimizin gerekli hizmet planı değişikliklerini hizmeti aksatmayacak şekilde bölgelerindeki İlçe Sağlık Müdürlüklerine önceden bildirmeleri gerekmektedir.

2018 YILI 2.DÖNEM DENETİM PLANI VE EK FORMLARI