T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Birecik Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Birecik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dış Kaynaklı Dökümanlar

Güncelleme Tarihi: 15/01/2020

SN

Dış Kaynaklı Doküman

Kullanılan Bölüm

 

Takip Yöntemi

 

Kontrol Periyodu

 

Sorumlu Kişi

Dökümana Ulaşım Yöntemi

 

Yayın Ve Güncelenme Tarihleri

1

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Tüm Bölümler

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf

17.05.1987 08.07.1993 23.07.1995 18.06.1999

13.08.1999 13.10.2001 21.11.2001

27.12.2002 07.05.2004 21.06.2005 29.10.2005

13.10.2006 10.05.2007 31.05.2007 09.02.2008

13.05.2010 29.03.2011 27/4/2017

2

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun

Tüm Bölümler

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1219.pdf

 

15.12.1930 25.05.1933 18.12.1933 15.06.1935

04.01.193621.01.1949 25.02.1954 28.02.1954

25.01.1956

20.06.1989 30.12.1993 06.05.2003 10.06.2004

05.07.200504.04.2007 8.2.200830.7.201022.12.2010

26.4.2011 26.08201102.11.201112.07.2012

03.05.201301.07 201318.01.201426.11.2014

 

3

Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi Ve

Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

Kalite

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150627-2.htm

 

23.03.200701.01.200501.05.2007

6.08.2013

4

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

Kalite

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.saglik.gov.tr/TR,11267/saglikta-performans-ve-kalite-yonergesi.html

 

01.04.200601.09.200831.03.2009

06.05.200901.09.201001.03.2011

31.01.2012

5

MHRS Yönergesi

Tüm Bölümler

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://www.tkhk.gov.tr/DB/6/1357_yonergeler

13.06.2012 09.06.2014

6

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Arşiv

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/19816_0.html

29.09.198808.08.200122.02.2005

7

Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi

Arşiv

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.sb.gov.tr/TR/belge/1-4688/yatakli-tedavi-kurumlari-tibbi-kayit-ve-arsiv-hizmetler-.html

06.11.2001/06.06.2007

8

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönergesi

İstatistik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.saglik.gov.tr/TR,10488/bulasici-hastaliklar-surveyans-ve-kontrol-esaslari-yonetmeligi.html

07.05.198724.02.2004

30.05.2007

9

Bütçe UygulamaEsasları

Tahakkuk

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.bumko.gov.tr/TR,1072/butce-uygulama-talimatlaritebligleri.html

20072008 2009

10

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

Tahakkuk

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141224-17.htm

R.G 25.05.2007 29.09.2008 22.10.2008 31.12.2008

29.01.2009 18.09.2009 04.12.2009 25.04.2010 03.06.2010 06.08.2010 15.10.2010 25.11.2010 11.12.2010 06.01.2011 01.03.2011 06.04.201124.04.201101.02.201201.08.2013

12.11.201324.12.2014

 

11

Ek ÖdemeYönetmeliği

Tahakkuk

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140705-8.htm

R.G 12.05.2006 09.01.2007 25.08.2007

26.03.2008 24.04.2009

30.07.2010 06.07.2011 08.02.2012

14.02.201308.05.2014

12

Hastane Bilgi Sistemleri AlımıÇerçeve İlkeleri Dökümanı

Bilgi İşlem

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/784da26b8ce849ee8a87f56cd9f73062.pdf

2008 2010

13

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Güvenlik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131220-4.htm

10.06.2004 07.10.2004

21.04.2005 05.05.2005 23.01.2008 22.08.200826.09.2009 11.09.201120.12.2013

14

Hizmet Alımı İhaleUygulama Yönetmeliği

Satın Alma

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140607-7.htm

04.01.200208.06.2004 06.01.2005 17.02.2005 22.06.2005 07.12.2005

26.02.2006 15.10.2006 14.08.2007 31.12.200705.04.2008 12.11.2008 03.07.2009

10.01.2010 04.03.2010 16.12.2010 16.03.2011

20.04.2011 16.07.201113.04.201307.06.2014

15

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Satın Alma

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140607-10.htm

04.01.2002 08.06.2004 17.02.2005 22.06.2005 25.11.2005 26.02.2006 14.08.2007 05.04.2008 19.11.2008 03.07.2009 08.09.200904.03.2010

02.04.2010 26.06.2010 16.03.2011.08.2012 02.10.201113 13.04.2013 07.06.2014

16

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Satın Alma

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140607-9.htm

04.01.2002 08.06.2004 22.06.2005 26.02.2006

14.08.2007 03.07.2009

04.03.2010 16.03.201116.07.201113.04.2013

24.09.201328.11.201307.06.2014

17

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkındaki Yönetmelik

Satın Alma

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140607-8.htm

04.01.2002 04.08.2005 04.08.2006 19.12.2007

22.03.2008 22.07.2009 24.09.201317.07.2010

16.12.2010 03.05.2011 07.06.2014

18

Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu-Kamu İhale Genel Tebliği

Satın Alma

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13354&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

05.01.2002 11.11.2005 02.12.2005 22.02.2006 06.06.2006 15.10.200619.10.2006 19.12.2006

14.08.2007 18.04.2008 15.05.2008 25.10.2008

09.01.2009 04.03.2010 30.07.2010 29.12.2010 09.02.2011 20.04.2011 03.05.2011 20.08.2011 15.7.201213.8.201213.4.201323.8.201324.9.201328.11.201325.12.201325.10.2014

19

657 Devlet Memurları Kanunu

Özlük

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.657&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

14.07.1965 29.05.2009 01.08.2010 10.12.2010

25.02.201112.07.201202.08.201318.01.2014

19.02.201411.09.2014

20

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumlarıİşletme Yönetmeliği

Özlük

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.85319&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
yatakl%C4%B1%20tedavi%20kurumlar%C4%B1%20i%C5%9Fletme%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi

10.09.1982 01.04.2005 05.05.2005

06.04.2006 20.02.2007

21

4857 Sayılı Yeni İş Kanunu

Özlük

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.85319&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
yatakl%C4%B1%20tedavi%20kurumlar%C4%B1%20i%C5%9Fletme%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi

22.05.2003 23.01.2008 17.04.2008 15.05.2008

13.02.2011 30.12.201203.05.2013

19.02.201401.01.2015

22

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

Özlük

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.5434&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

08.06.1949 19.06.2010 30.06.2010 13.07.2010

22.03.2011 26.01.2012 12/7/2012

3.5.2013 1.1.201422.2.2014 03.02.2015

23

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

Özlük

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.76913&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

27.07.197320.05.1975 19.01.1983 09.07.1999

14.05.2001 02.08.2002 03.04.2003

26.09.2006 09.07.2007 20.07.2007 31.12.2009

24

Sağlık Bakanlığı Çekirdek Kaynak Yönetimi

Özlük

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://ckysportal.saglik.gov.tr/

01.09.1997

25

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik

Sağlık Kurulu

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130330-4.htm

08.10.198614.04.2007

17.12.201030.03.2013

26

Sivil Savunma Kanunu

Sivil Savunma Uzmanı

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.7126&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

09.06.195821.10.1960 20.09.1961 05.11.1961

08.10.1999 20.06.200114.07.2004 23.01.2008 17.06.2009 03.05.2013

27

Yangın Yönetmeliği

Sivil Savunma Uzmanı

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.200712937&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

12.06.2002 27.11.200719.12.2007

09.09.2009 05.04.2012

28

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

Sivil Savunma Uzmanı

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.8813543&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

28.12.1988 01.04.1992

 

29

Tam Gün Yasası

Müdür

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.memurlar.net/haber/158973/

R.G 21.01.201022.07.2010

30

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Atık Yönetim Birimi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20644&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=at%C4%B1k

02.04.2015-23.03.2017

31

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetim Birimi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-2.htm

R.G 22.07.2005 30.03.201025.01.2017

32

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları Hakkında Genelge

Atık Yönetim Birimi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.saglik.gov.tr/TR,11027/tibbi-atiklarin-kontrolu-yonetmeligi-uygulamalari-hakkinda-genelge201075.html

19.10.2010

33

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Atık Yönetim Birimi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705-7.htm

R.G
05.07.2008

34

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

Enfeksiyon Kont. Komitesi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110625.htm
/20110625.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110625.htm

R.G 11.08.2005

25.06.2011

35

Hasta Hakları Uygulama Yönetmeliği

Hasta Hakları

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140508-3.htm

R.G 01.08.1998 26.04.2005 03.05.2005 23.03.2009 08.05.2014

36

Taşınır Mal Yönetmeliği

Ambar/Ayniyat/ Eczane

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121108-1.htm

28.12.2006 18.01.2007 03.12.2009

04.05.2010 13.01.2012 22.03.2012 08.10.2012

37

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Teknik Servis

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10391&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

16.12.2009 20.02.2010 01.06.2010 28.05.2011

38

Hastane Kayıtlarının Bilgisayar Ortamında Tutulması Hakkında Yönerge

Bilgi İşlem

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://totm.inonu.edu.tr/kalite/diskaynaklidokumanlar/TOTM-DKD-46%20Hastane%20Kay%C4%B1tla
r%C4%B1n%C4%B1n%20Bilgisayar%20Ortam%C4%B1nda%20Tutulmas%C4%B1.pdf

29.09.2004

39

Hemşirelik Yönetmeliği

Başhemşirelik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.6283&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

25.02.1954 25.04.2007 02.05.2007 08.03.2010 19.04.2011 02.11.2011 12.07.2012

40

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Döner Sermaye Komitesi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5510

31.05.2006 20.05.2007 26.05.2008 01.10.2008 28.02.2009 05.02.2010 22.03.2011 15.01.201212.07.201207.07.201319.02.2014 11.09.2014

41

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

Ayniyat/Eczane/Teknik Servis

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15023&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1bbi%20cihaz%20y%C3%B6ne

09.01.2007 07.06.2011

42

209 Sayılı Döner Sermaye Kanunu

Döner Sermaye Komitesi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.4.209&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

04.01.1961 06.07.1965 01.04.1976 29.09.1983

15.07.1989 23.01.2001 27.04.2005 04.07.2006 10.07.2009 30.07.2010 02.11.2011

15.01.2012 12.07.201218.01.201426.11.2014

43

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği

Başhekimlik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130326-8.htm

08.06.2004 24.06.2006 05.07.2007 17.01.2012

26.03.2013

44

Mal Bildirimi Hakkında Yönetmelik

Özlük

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.90748&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

15.11.1990 31.12.1999 21.01.2000

15.05.2000 05.02.2010

45

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği

Başhekimlik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=584:mustafanew&catid=2:ymelik&Itemid=33

26.10.1994 24.07.2001 14.09.2004 29.09.2010 21.09.2011 20.05.2012

46

Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi

Özlük

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.sb.gov.tr/TR,11252/saglik-bakanligi-izin-yonergesi.html

09.01.1995 19.02.2016

47

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Başhekimlik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16857&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
=sa%C4%9Fl%C4%B1k%20bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20disiplin%20amirleri

17.09.1982

08.03.1995 10.12.2005

19.12.2012 06.12.2013

48

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

Radyoloji

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5272&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

24.03.2000

03.06.2010

49

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Hasta / Çalışan Güvenliği Birimi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110406-3.htm

29.04.2009

06.04.2011

50

Sağlı k Bakanlığı Personeli GörevdeYükselme Yönetmeliği

Başhekimlik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://saglik.gov.tr/TR,10441/saglik-bakanligi-personeli-gorevde-yukselme-yonetmeligi.html

11.06.1998

01.12.1999

25.03.2011

51

Döner Sermaye BütçeUygulamaları Genelgesi

Döner Sermaye

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://www.tkhk.gov.tr/645_turkiye-kamu-hastaneleri-kurumuna-bagli-saglik-tesislerinde-gorevli-personele-ek-odeme-yapilmasina-dair-yonetmelik

11.05.2012

14.02.2013

52

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi

Başhekimlik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.yhgm.saglik.gov.tr/TR,10684/bakanlik-tasra-standart-kadro--yonergesi-ve-ekleri.html

23.05.2012

04.07.2013

53

Çalışan Güvenliği Genelgesi

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.saglik.gov.tr/TR,3282/calisan-guvenligi-genelgesi-14052012.html

14.05.2012

54

Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Başhekimlik

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.sakahed.org/files/Saglik%20Bakanligi%20Personeline%20Karsi%20Islenen%20Suclar%20Nedeniyle
%20Yapilacak%20Hukuki%20Yardimin%20Usul%20Ve%20Esaslari%20Hakkinda%20Yonetmelik.pdf

28.04.2012

55

Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi

Doğumhane Hizmetleri

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/dsbyr_2.pdf

2008

2009

26.02 2010 2014

56

Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi

Doğumhane Hizmetleri

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://kadinureme.thsk.saglik.gov.tr/Dosya/mevzuat/dsbyr_2.pdf

2008

2009

03.05.2010-2014

57

Doğum ve Sezeryan Eylemi Yönetim Rehberi

Doğumhane Hizmetleri

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.saglik.gov.tr/TR,11152/dogum-ve-sezaryen-eylemi-yonetim-rehberi---2010--42.html

03.06.2010

 

58

Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi

Doğumhane Hizmetleri

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://kadinureme.thsk.saglik.gov.tr/2013-08-28-13-18-43/mevzuat/866-daire-ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1zca-acil-obstetrik-bak%C4%B1m-y%C3%B6netim-rehberi-ve-genelgesi-yay%C4%B1nland%C4%B1.html

2009

06.05.2010 2014

59

Anket Uygulama Rehberi

Kalite

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/30308,anket-uygulama-rehberi-son-basim-11042019pdf.pdf?0

2015-2019

60

Versiyon 5

kalite

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://www.saglikaktuel.com/d/file/sks_hastane_versiyon_5_1.pdf

2005

2007

2008

2013

2016

61

Doküman Yönetim rehberi

Kalite

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://www.saglikaktuel.com/d/file/dokuman_yonetimi_rehberi_22.07.2015son.pdf

2012

2013

62

Gösterge Yönetimi Rehberi

Kalite

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://www.saglikaktuel.com/d/file/gosterge_yonetimi_rehberi.pdf

2015

63

Ulusal Zehir Rehberi

Kalite

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://kliniktoksikolojidernegi.org/wp-content/uploads/2013/02/zehirlenmetani.pdf

2007

 

64

Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberi

 

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/33194,sehir--a-ve-b-rolu-410-2019pdf.pdf?0

24.11.2014-2016-2017-2018-2019

65

Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı

 

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

https://www.saglikaktuel.com/d/file/ek_1_gebe_bilgilendirme_egitim_kitabi.pdf

2014

66

 

Bebek, Çocuk, Ergen

İzlem Protokolleri

 

İnternet Resmi Gazete

Yılda 1 Kez

Kalite Yönetim Birimi

http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1033,bebekcocukergenizlemprotokolleripdf.pdf?0

2015