T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Birecik Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Birecik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tarihçe

Güncelleme Tarihi: 29/03/2018

HAKKIMIZDA

Hastanemiz 1952 yılında Sağlık Merkezi    1965 yılında ise 50 (Elli) yataklı Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Ortadoğu’ya giden E-25 karayolu’nun     ilçemizden geçmesi sıkça trafik kazalarını da beraberinde getirmesi ve yanı sıra zamanla ilçemize yapılan göçlerin de artması ile bu rakam hayırsever     vatandaşlarımızın katkılarıyla 150 (Yüzelli) yatağa çıkarılmış ve hali hazırda 100 (Yüz) yatakla kesintisiz olarak halkımıza hizmet vermektedir.     

İlçemiz Şehir merkezi nüfusu tahminen 45.000 olup   ilçemize bağlı köylerinde nüfusunun yaklaşık 65.000 olduğu düşünülürse toplam da 110.000 nüfusun %100’üne   ilçemizin 35 km. kuzeyinde bulunan ve köyleriyle beraber 30.000 nüfusa sahip olan Halfeti ilçesi nüfusunun %100’üne   ilçemizin kuzeydoğusunda ve 70 km. uzaklıkta bulunan   köyleriyle beraber 50.000 nüfusa sahip olan Bozova ilçesi nüfusunun %40’ına ve yine ilçemizin doğusunda 40 km. uzaklıkta bulunan   köyleriyle beraber tahmini 100.000 nüfuslu Suruç ilçesinin %40’ına da hizmet vermektedir.

Bu bilgiler doğrultusun da ilçemiz Birecik Devlet Hastanesi yaklaşık 200.000 civarındaki nüfusa gerek yatarak   gerekse ayaktan tedavi hizmetleriyle 24 saat kesintisiz acil müdahale hizmeti de vermektedir.

HASTANEMİZİN YERLEŞİM PLANI:

İlçemiz Devlet Hastanesi Doğu-Batı doğrultusu ile Kuzey-Güney doğrultusunda (L) şeklinde görünümü olan 4 (Dört) katlı   2 (İki) blok ile 3 (Üç) adet ek poliklinik binası ve 1 (Bir) adet diyaliz binasından müteşekkildir.

    

ANA BİNA:

1- BODRUM KATI: Bodrum katında sırasıyla   Morg Ünitesi   Kan İstasyonu   Tomografi Çekim Odası   Kazan Dairesi   Yakıt Tankları   Güneş Enerji Depoları   Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Deposu   Çamaşırhane ve Terzihane bulunmaktadır.

2- GİRİŞ KATI: Sağ koridorda sırasıyla   Tuvaletler   EEG-EMG Odası   Nöroloji Polikliniği   Beyin ve Sinir Hastalıkları Polikliniği   Emzirme Odası   Çocuk Hastalıkları Polikliniği   2 (İki) adet Genel Cerrahi Polikliniği   Psikiyatri Polikliniği   Pansuman Odası ve Hasta Kabul odası bulunmaktadır. Sol koridorda ise   Mikrobiyoloji Laboratuarı   Dahiliye Polikliniği   Cildiye Polikliniği   Göğüs Hastalıkları Polikliniği   Ortopedi Polikliniği   2 (İki) adet Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği   Röntgen odası   Evde Bakım Hizmetleri Odası ve Aile Planlaması odaları bulunmaktadır.

3- 1. KATI: Sağ koridorda Tuvaletler   Depo Odası   Pansuman Odası   4 (Dört) adet ameliyat salonunun olduğu ameliyathane kısmı bulunmaktadır. Sol koridorda ise   Sterilizasyon Odası   1 (Bir) adet Küçük Cerrahi Müdahale odası   Cerrahi Yoğun Bakım Odası   Genel Cerrahi   Ortopedi   Göz kliniklerine ait hasta odaları ile Doktor Odası   Hemşire Odası ve Deponun olduğu Cerrahi Bilimler Servisi bulunmaktadır.     Bu serviste toplam 26 yatak bulunmaktadır.

4- 2. KATI: Sağ koridorda sırasıyla   Yoğun Bakım Üniteleri ile Çocuk Yoğun Bakım Üniteleri bulunmaktadır. Sol koridorda ise                Çocuk                                              Servisi bulunmaktadır.

    

 

EK BİNA 1:

1- BODRUM KATI: Ek binamızın bodrum katında sırasıyla   4 Muayene bölümü bulunan Acil Muayene Odası   1 adet 6 yataklı   1 adet ise 2 yataklı Acil Müşahede Odası ve Travma Odası   Acil Servis Doktoru ve Hemşire Odası   Pansuman ve Enjeksiyon Odası   Hasta Kayıt Odası   Vezne   Nöbetçi Memur Odası   Malzeme Odası   Şoför Odası ve Polis Noktası yer almaktadır.

2- GİRİŞ KATI: Giriş katında sırasıyla   1 adet Baştabiplik Odası   1 adet Baştabiplik Sekreterliği Odası   1 adet Başhekim Yardımcısı Odası   1 adet Sağlık Bakımları Hizmet Müdürü Odası   1 adet Sağlık Bakımları Hizmet Müdür Yardımcısı Odası   1 adet İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Odası   1 adet İdari ve Mali Hizmetler Müdür yardımcısı ve Mutemetlik Odası   1 adet Yazı İşleri Odası   1 adet Ambar-Ayniyat odası ve danışmanlığın bulunduğu İdari kısım bulunmaktadır.

3- 1. KATI: Bu katımızda sırasıyla   Kadın-Doğum Servisi   Doğumhane   NST ve Sancı Odaları ile beraber toplam 16 yatak bulunmaktadır.

4-     2. KATI: Bu katımızda toplam 26 yataklı Dahili Bilimler Servisi bulunmaktadır.

5-     3. KATI: Bu katımızda hastanemizin Yemekhane Salonu bulunmaktadır.

EK BİNA 2:

1- BODRUM KATI: Ek binamızın bodrum katında hastanemizin Arşiv Birimi bulunmaktadır.

2- GİRİŞ KATI: Giriş katında sırasıyla   1 adet İstatistik Odası   1 adet Arşiv Memuru Odası   1 adet Enfeksiyon Hemşiresi Odası   1 adet Patoloji Odası ve 1 adet Personel Giyim Odası bulunmaktadır.

3- 1. KATI: Bu katımızda sırasıyla   1 adet Toplam Kalite Birimi Odası       1 adet TİG Odası   1 adet Odyometre Servisi   1 adet Toplantı Salonu Odası ve 1 adet Satın Alma ve Tahakkuk Odası bulunmaktadır.

EK BİNA 3:

Bu binamız sadece giriş katından ibaret olup içerisinde sırasıyla   2 (İki) adet Diş Polikliniği   1 adet Diş Protez Laboratuarı   1 adet KBB Polikliniği   1 adet Göz Polikliniği ve 1 adet Diyetisyen Odası bulunmaktadır.

EK BİNA 4:

1- GİRİŞ KATI: Giriş katında sırasıyla   1 adet Hastanemize ait Eczane   1 adet Kardiyoloji Polikliniği     1 adet EKG-EFOR servisimiz bulunmaktadır.

2- 1. KATI: Hastanemizin bu katında Hastanemiz Eczanesine ait 1 adet Depo   1 adet Bilgi İşlem Odası   1 adet Kamera Kayıt ve Server Odası bulunmaktadır.

A.KADİR AYKILIÇ DİYALİZ MERKEZİ:

1- BODRUM KATI: Diyaliz Merkezimizin bodrum katında hastanemizin Arşiv Birimine ait evrakların belirli bir kısmı ve kazan dairesi bulunmaktadır.

2- GİRİŞ KATI: Giriş katında sırasıyla   1 adet Bekleme Salonu   1 adet Depo   1 adet Su Sistemi   1 adet Hemşire Odası   1 adet Doktor Odası   1 adet Personel Giyim Odası   1 adet     11 (Onbir) yataklı Hemodiyaliz Salonu bulunmaktadır.

İ.HALİL DAYIOĞLU FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ:

GİRİŞ KATI: Giriş katında sırasıyla   1 adet Fizik Tedavi Polikliniği ve 1 adet Fizik Tedavi Rehabilitasyon Ünitesi bulunmaktadır.